Meliha Halač

Meliha Halač

  • Srednja zubotehnička škola Sarajevo,
  • Nakon položenog stručnog ispita stiče dugogodišnje iskustvo u stomatološkim ordinacijama u Sarajevu,
  • od 2013. godine radi kao stomatološka sestra u ordinaciji Dr. Amela Husić.