012 345 678 9101
yourmail.@gmail.com
Book Appointment
  • Stomatološki fakultet Sarajevo,
  • Jednogodišnje pripravnički staž odradila je u sklopu Stomatološkog fakulteta u Sarajevu nakon čega polaže državni ispit za sticanje licence na osnovu koje može da obavlja posao stomatologa u privatnoj praksi ili državnoj ustanovi.
  • Radno iskustvo sticala u privatni ordinacijama i klinikama u Sarajevu gdje stiče potebne vještine, kako iz domena struke tako i poslovne za pokretanje samostalne prakse.
  • Tokom dugogodišnjeg rada posjećuje edukativne kongrese i radionice u sklopu dodatne edukacije za sticanje najnovih znanja i vještina u savremenoj stomatologiji.
  • Otvara svoju ordinaciju u martu 2013.godine