Naš tim

NAŠ TIM

Upoznajte naše osoblje

Dr. Amela Husić

  • Stomatološki fakultet Sarajevo,
  • Jednogodišnje pripravnički staž odradila je u sklopu Stomatološkog fakulteta u Sarajevu nakon čega polaže državni ispit za sticanje licence na osnovu koje može da obavlja posao stomatologa u privatnoj praksi ili državnoj ustanovi.
  • Radno iskustvo sticala u privatni ordinacijama i klinikama u Sarajevu gdje stiče potebne vještine, kako iz domena struke tako i poslovne za pokretanje samostalne prakse.
  • Tokom dugogodišnjeg rada posjećuje edukativne kongrese i radionice u sklopu dodatne edukacije za sticanje najnovih znanja i vještina u savremenoj stomatologiji.
  • Otvara svoju ordinaciju u martu 2013.godine

Dr. Zana Ljubunčić - Čolaković

  • Doktor stomatologije

Dr. Zerina Sedić

  • Doktor dentalne medicine