Usluge

Preventivna i dječija stomatologija
 • pregledi pacijenta
 • analiza RTG i OPG snimka
 • preporuka terapije
 • pisanje nalaza
 • pružanje prve pomoći kod dentogenih upala kod djece
 • endodonski tretman mliječnih zuba
 • privremeni i stalni ispuni na mliječnim zubima
 • topikalna florizacija zuba kod djece
 • zalijevanje fisura
 • skidanje mekih naslaga na zubima
 • udlage za bruksizam i zaštitne udlage
Dentalna patologija sa endodoncijom
 • površinska anestezija
 • lokalna anestezija
 • mandibularni blok
 • kompozitni ispun jednopovršinski
 • kompozitni ispun dvopovršinski
 • kompozitni ispun višepovršinski
 • amalgamski ispun jednopovršinski
 • amalgamski ispun dvopovršinski
 • amalgamski ispun višepovršinski
 • glasjonomerni i fosfatni ispuni
 • kompozitna nadogranja krune zuba
 • prva pomoć
 • vitalna ekstripacija pulpe (VEP)
 • obrada korjenskih kanala i primjena lijeka
 • mortalna ekstripacija pulpe (MEP)
 • revizija liječenja korjenskih kanala
 • liječenje jednokorjenih i višekorjenih zuba
 • indirektno i direktno prekrivanje pulpe (IPP,DPP)
 • definitivno punjenje korjenskih kanala
Oralna hirurgija
 • vađenje mliječnih zuba
 • vađenje stalnih zuba
 • otežana vađenja zuba
 • kiretaža rane i pružanje pomoći kod alveolitisa
 • vađenje zaostalih korjenova
Parodontologija i oralna medicina
 • ultrazvučno skidanje kamenca
 • pjeskarenje zuba (air flow metodom)
 • liječenje upala desni (gingivitisa)
 • subgingivalna kiretaža
Estetska stomatologija
 • izbjeljivanje zuba najsavremenijim metodama u ordinaciji
 • kućno izbjeljivanje zuba po našim uputama
 • estetski ispuni u frontu
 • postavljanje cirkona na zubima
Mobilna i fiksna protetika
 • akrilatne totalne i parcijalne proteze
 • akrilatne proteze sa pfiziodent zubima
 • skeletirane proteze(Vizil proteze)-sa metalnom konstrukcijom
 • skeletirane proteze sa pfiziodent zubima
 • skeletirana bezmetalna proteza
 • kombinovani radovi sa atečmenima
 • rigl (kombinovani radovi)
 • reparatura proteza i dodatak zuba u protezu
 • podlaganje proteza
 • skidanje starih navlaka i mostova
 • palapont navlake
 • provizorna akrilatna navlaka
 • metal-keramičke navlake i mostovi
 • karamičke fasete(ljuspice)-Veneer
 • cirkonium oksid kruna(Cad-Cam)
 • bezmetalna krunica (Empres)
 • teleskopske krune-podkruna
 • metal livena nadogradnja